SPEED OY:N EETTISET PERIAATTEET

Speed Oy toimii voimassa olevien lakien ja säädösten sekä kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.
Eettisen toimintatavan perustana ovat kestävä kehitys, rehellisyys, avoimuus ja luotettavuus, ja
jokaisella speediläisellä on vastuu sen toteuttamisesta.
Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista ja lakien mukaista toimintaa.
Kannustamme yhteistyökumppaneitamme toimimaan eettisten standardiemme mukaisesti.

Toiminnan lähtökohtana lait ja määräykset

Toimimme lakien, asetusten ja yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Olemme luottamuksen arvoisia. Pidämme lupauksemme sekä edesautamme luottamuksen kehittymistä ja syventymistä.

Viestintätapa

Aktiivinen viestintä tukee liiketoimintaamme sekä strategian toteuttamista. Viestimme avoimesti, täsmällisesti ja johdonmukaisesti.

Liiketoimintaetiikka

Pyrimme varmistamaan että yrityksessä kuin myös alihankkijayrityksissä ylläpidetään kunnioituksen, rehellisyyden ja lahjomattomuuden kulttuuria. Liikesuhteemme perustuvat aina kaupallisiin näkökohtiin, jotka ovat riippumattomia lahjoista ja edustuksista.

Työyhteisö

Kohtelemme toisiamme aina kunnioittaen ja tasa-arvoisesti. Varmistamme, että kaikki esimiehet johtavat esimerkillään. He ovat vastuussa työympäristöstä ja heidän on toimittava hyvinä roolimalleina.

Turvallisuus

Emme tee tulosta turvallisuuden kustannuksella.  Haluamme tarjota työntekijöillemme ja alihankkijoillemme  turvallisen työympäristön. Varmistamme että kaikilla työntekijöillä on tarvittavat ohjeet, koulutus ja varusteet turvalliseen työskentelyyn.

Ympäristö

Noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölakeja, asetuksia ja niihin perustuvia säännöksiä. Tavoitteenamme on minimoida toiminnastamme aiheutuva ympäristökuormitus. Olemme aktiivisesti mukana kehitysprojekteissa, joiden tavoitteena on luoda vihreämpää logistiikkaa.