SPEED OY:N Ympäristötavoitteet

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti Suomen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005.

Vuonna 2020 hyväksytyssä hallitusohjelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035.

Vastuullisuuden suunnannäyttäjänä

Speed Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali kuljetusyritys vuonna 2030.

Me Speedillä laskemme kaikkien toimintojemme hiilijalanjäljen ja teemme jatkuvaa työtä sen minimoimiseksi.
Lopullisesti nollaamme päästömme vahvistamalla hiilinieluja parhaalla mahdollisella tavalla tai kompensoimalla.

Pienentämällä hiilijalanjälkeä varmistamme yrityksen kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden.

Matkalla kohti hiilineutraalia yritystä olemme asettaneet toiminnallemme osatavoitteita jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti:

1. lisäämme entisestään Ekorekka-kuljetuksien määrää

4. pidämme kuljetuskalustomme uutena ja hyvin huollettuna

2. lisäämme biopolttoaineelle soveltuvien autojen osuutta autokannassamme

5. kasvatamme uusiutuvan energian osuutta kiinteistöjemme kokonaisenergiankulutuksesta

3. edistämme muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia (sähkö, vety, biokaasu) hyödyntävien autojen määrää kuljetuskalustossamme

6. minimoimme toimistoympäristömme hiilijalanjäljen