SPEED OY:N Ympäristötavoitteet

Toimintamme ympäristötavoitteet perustuvat EU:n Suomelle asettamiin tieliikenteen
energia- ja ilmastotavoitteisiin:

CO₂ -päästöjen vähentäminen
Uusiutuvien energialähteiden osuuden nostaminen
 Energiatehokkuuden parantaminen

Speed Oy on sitoutunut ympäristötyöhön mm. seuraavin toimenpitein

Huomioimme vähäpäästöisyyden ajokalustoa uusittaessa.

Asennamme kaikkiin autoihimme ajotapaseurantalaitteet, joilla seurataan mm. polttoaineen kulutusta, ajonopeutta, hiilidioksidipäästöjä ja typpioksidi eli NOx-päästöjä.

Osallistumme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyöhön, jossa tavoitteena on löytää uusia vähäpäästöisempiä ja energiatehokkaampia logistisia konsepteja.

Käytämme tietotekniikkaa tehokkaasti hyväksi ja mm. hallinnoimme kuljetustapahtumaa sähköisillä rahtikirjoilla.


Käytämme resurssit kustannustehokkaasti käyttämällä optimaalista reittisuunnittelua ja energiatehokkaita kuljetusmuotoja.


Suosimme biopolttoaineita ja kannustamme myös alihankkijoitamme niiden käyttöön.