Ekorekat eli pitkät HCT (High Capacity Transport) -yhdistelmät voivat jatkossa liikkua osana normaalia liikennettä koko Suomen tieverkostossa. Maanantaina 21.1.2019 voimaan tulevan lakimuutoksen mukaan ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus kasvaa nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin ja suurin sallittu massa säilyy 76 tonnissa. Tähän asti Ekorekat ovat liikkuneet poikkeusluvilla ja vain määrätyillä reiteillä.

Speed Oy käynnisti konttiliikenteen ekorekkakokeilun Suomessa marraskuussa 2013. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi tuolloin Suomen ensimmäisen tutkimus- ja tuotekehitysluvan Speedin  suurikapasiteettiselle moduuliyhdistelmälle.  Poikkeusluvalla oli mahdollista kuljettaa kaksi pitkää merikonttia kerralla. Liikennöinti käynnistyi reitillä Vuosaaren satama – Lahti – Vuosaaren satama.

Tutkimustulokset olivat lupaavia heti alusta lähtien. Polttoaineen kulutus ja päästöt kuljetettua tonnia kohti olivat selkeästi normaaliyhdistelmiä pienemmät. Tavoitteeksi asetettu hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40 %:lla saavutettiin. Työtä puhtaampien ja tehokkaampien kuljetusmuotojen kehittämiseksi tehtiin tiiviissä yhteistyössä mm. Volvo Finland Oy:n ja Lahden Seudun Kehitys LADEC:n kanssa.

– Uudet vaihtoehdot kaluston mitoituksessa parantavat kuljetusyrityksen mahdollisuuksia valita aina kuljetukseen parhaiten sopiva kalusto. Tämä nostaa täyttöastetta, laskee polttoaineen kulutusta ja vähentää merkittävästi CO₂ -päästöjä. Pidempien, kaksi 40’ merikonttia samanaikaisesti kuljettavien yhdistelmien muodostaminen pelkästään vanhoista ajoneuvoista ei kuitenkaan ole mahdollista. Isoja investointeja tarvitaan vielä, tiivistää Speed Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Vallas lain vaikutuksia kuljetusyrittäjälle.