Speed Oy on mukana Oikeusministeriön koordinoimassa ”Sano ei korruptiolle” –kampanjassa, joka vastustaa korruptiota ja edistää avointa, oikeudenmukaista toimintaa. Kampanjan pääviesti on, että korruptio eri muodoissaan on aina haitallista ja epäoikeudenmukaista. Se hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja heikentää demokratiaa.

Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptioon voivat sortua niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat.

Kampanjaan ilmoittautuessaan Speed Oy on vakuuttanut, että

  • sen johto on sitoutunut vastustamaan korruptiota
  • se ei hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään eikä yhteistyökumppaneiltaan
  • se ohjeistaa työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta.