Speed Oy ja suomalainen energiayhtiö Gasum ovat allekirjoittaneet merkittävän kaasukonttien kuljetussopimuksen. ”Speed Oy oli luotettavana ja ympäristövastuullisena toimijana luonteva valinta yhteistyökumppaniksi. Yritykseltä löytyy kaasukonttien kuljettamiseen vaadittavaa erikoisosaamista ja erikoiskalustoa sekä vahva tahtotila edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”, toteaa Gasumin tuotantopäällikkö Raul Kade. Gasum tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Sopimuksen neuvottelivat tuotantopäällikkö Raul Kade Gasumilta ja toimitusjohtaja Tuomo Vallas Speed Group Oy:stä (kuva).