Vuonna 2020 hyväksytyssä hallitusohjelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035.

Vastuullisuuden suunnannäyttäjänä Speed Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali kuljetusyritys vuonna 2030.

Laskemme kaikkien toimintojemme hiilijalanjäljen ja teemme jatkuvaa työtä sen minimoimiseksi. Lopullisesti nollaamme päästömme vahvistamalla hiilinieluja parhaalla mahdollisella tavalla tai kompensoimalla.

Matkalla kohti hiilineutraalia yritystä olemme asettaneet toiminnallemme osatavoitteita jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Lisäämme mm. Ekorekka-kuljetuksien määrää sekä edistämme muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia (sähkö, vety, biokaasu) hyödyntävien autojen määrää kuljetuskalustossa.